شرکت آلیاژگستر هامون (سهامي خاص) در سال 1392، با مشارکت شرکت توسعه صنعتی مشفق ، شرکت هامون نایزه ، شرکت توسعه خط لوله هامون و با بهره برداری از تجربیات ارزنده  تعدادی از مدیران بنگاه های صنعتی کشور ,  بنیان گردید.


اين كارخانه در تیر ماه 1394 با ظرفیت تولید سالانه 5000 تن فروسیلیس ممتاز ، در زمینی به مساحت 120000 متر مربع ، با این باور که بتواند گامی در جهت توسعه صنایع وابسته به مواد اولیه و تحقق خود کفایی صنعت تولید فروآلیاژها بردارد ، شروع بکار نمود. شرکت آلیاژگستر هامون با بهره گیری از کوره قوس الکتریکی ، همراه با تجهیزات آزمایشگاهی و کنترلی پیشرفته در زمینه انجام آزمایشات کیفی ، توانسته است مرغوب ترین فروسیلیس در گرید 75 درصد را تولید و به بازار عرضه نماید