چشم انداز:

حضور در زمره سه شرکت برتر کشور در زمینه تولید فروآلیاژها ، از حیث کیفیت


باور های سازمانی :

سرلوحه تفکر ما: " ما به تصمیم گیری بر پایه تجزیه و تحلیل واقع گرایانه ایمان داریم ".

سرلوحه رفتار ما: "مشتری عضوی از خانواده آلیاژگستر هامون است و ما متعهد به بر آورده سازی کلیه نیازمندی های مرتبط با محصولات هستیم"

سرلوحه کارما : "موفقیت تنها با همراهی سرمایه های انسانی خلاق و یادگیرنده میسر است".


ارزش های سازمانی:

         اعتماد متقابل با ذینفعان و احترام به هنجار های اجتماعی
         تعالی ، پایبندی به سیستم ها و بهبود مستمر
         مشتری مداری و ارزش آفرینی برای مشتریان و ذینفعان
         یادگیری و حمایت از افکار و ایده های نو
         توسعه فرهنگ مشارکت
         پاسخگویی، درستی و صداقت مسئولانه
         کار ایمن ، با کیفیت و به موقع